Menü
Alışveriş Sepeti

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Aydınlatma Metni;

 

 1. Veri Sorumlusu

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile HALC Deri ve Deri Ürünleri Paz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (“El ve Deri Sanatları”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

El ve Deri Sanatları tarafından çalışanlara, çalışan adaylarına, müşterilere, şirket yetkililerine, tedarikçi ve tedarikçi yetkililerine, üçüncü taraf çalışanlara, ziyaretçilere ve diğer üçüncü taraflara (Nakliyeci, Acente, Depo Çalışanı, Gümrükçü, Nakliye Şoförü, Üçüncü Kişi Yetkilisi vb.) ait olarak aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenmektedir:

 

 • Kimlik: Ad, Soyadı, TCKN, Ana Adı, Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Uyruk, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, İmza, Pasaport Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Cinsiyet, Elektronik İmza, Fotoğraf (kimlikte yer alan)
 • Görsel ve İşitsel Kayıt: Fotoğraf
 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera Kaydı
 • İletişim: Cep Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, Ev Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Ev Adresi, Faks Numarası, Posta Kodu, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP), Geriye Dönük Yerleşim Yeri Belgesi, Şirket Adresi
 • Finans: IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Maaş Hesap Ekstresi, Maaş Bordrosu, Şahsi Hesap Ekstresi, Tapu Fotokopisi, Kişi Adına Kayıtlı Fatura Bilgileri, Borç Bilgileri, Mali Bilgiler
 • Özlük: Özgeçmiş, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması Bilgileri, İşe Giriş - Çıkış Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporu, Görevlendirme Bilgisi, İş Başvuru Formu, Talep Edilen Maaş Bilgisi, İşe Giriş Tarihi, İzin Bilgisi, Birim, Acil Durumda Ulaşılacak Kişi Bilgileri, Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Bilgileri, SGK Sicil No, Personel Sicil No, İşten Ayrılış Tarihi, İşten Ayrılış Kodu, Toplam Çalışma Günü, Hak Edilen Ücret, Çocuk Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Araç Plakası, İhbar ve Kıdem Tazminat Tutarı, Hak Edilen Fazla Çalışma Ücreti, SGK Ücreti, Hak Edilen Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılış Nedeni, Referans Bilgileri, İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü, İşe Devam Kartları ve Kayıtlarında Yer Alan Bilgiler, Özlük Dosyasında Yer Alan Bilgiler, SGK Kayıtları, İş Sözleşmelerinde Yer Alan Bilgiler, Yıllık İzin Kayıtları
 • Mesleki Deneyim: İş Tecrübesi, Diploma Bilgileri, Sertifikalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bilgileri, Mesleki Eğitim Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Gidilen Kurslar, Eğitime İlişkin Sınav Bilgisi, Mesleği, Yaptığı İş, Unvan, Daha Önce Çalıştığı Yerlere İlişkin Bilgiler, Eğitim Durumu, Çalıştığı Bölüm/Birim, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarihi ve Numarası, Kartvizit, Çalışma Durumu
 • Sağlık Bilgileri: Sağlık Raporu, Engellilik Durumu, Hastalık veya Yeni Doğum Bilgisi

Rahatsızlığı, Kan Grubu, Kullandığı İlaç, Yapılan Muayene ve İşlem Bilgisi, Geçirilen Hastalık veya Ameliyat Bilgisi, Sağlık Tetkik Tarihleri, Sağlık Tetkiklerinin Tamamlanıp Tamamlanmadığına İlişkin Bilgiler, Konjenital/Kronik Hastalık Bilgisi, Bağışıklama bilgisi, Soygeçmişi, Hemogram Testi, Karaciğer Testi, Böbrek Testi, Kalp Testi, Akciğer Grafisi, Kulak Testleri, Solunum Fonksiyon Testi, Göz Muayenesi, Tıbbi Anamnez Bilgileri, Fizik Muayene Sonuçları, Laboratuvar Bulguları, Sağlığa İlişkin Kanaat ve Sonuçlar, Psikiyatrik ve Psikolojik Durum, İdrar Bilgisi, Teşhisi, Tanı, Karar, Sevk Edildiği Branş, Sevk Gerekçesi, Tedavi Tarihi, Bulaşıcı Hastalık Bilgisi, Zihinsel ya da Fiziksel Rahatsızlık Bilgisi, İş Kazası Kayıtları, Periyodik Sağlık Muayene Raporlarında Yer Alan Bilgiler

 • Kılık ve Kıyafet: Beden Bilgisi
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Dava Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti Bilgileri, Adli Sicil Kaydı
 • İşlem Güvenliği: Kullanıcı Kodu, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Masaüstünde Yer Alan Bilgiler: E-Posta Yazışmaları, E-Posta Kutusunda Yer Alan Diğer Bilgiler
 • Vize Bilgileri: Pasaport Fotokopisi (Pasaport Türü, Pasaport Numarası, Pasaportun Verildiği Ülke, Pasaportun Veriliş ve Bitiş Tarihi), Seyahat Amacı, Seyahat Gidiş - Dönüş Tarihi, Kalınacak Yer Bilgisi, Sponsor Bilgisi, Birlikte Seyahat Edilen Kişi Bilgisi, Diğer Ülkelerdeki Ehliyet Bilgisi, Diğer Ülkelerdeki Vize Bilgisi, Eski Pasaport Başvuru Bilgileri
 • Eğitim Bilgileri: Yabancı Dil Bilgileri, Önceki İş Bilgileri, Vefat Bilgisi, Boşanma Bilgisi, Evlenme Tarihi, Boşanma Tarihi, Boşanma Sebebi, Daha Önce Gidilen Ülkelere Gidiş ve Geliş Tarihleri, Evlilik Cüzdan Fotokopisi, Konsolosluklar Tarafından İstenebilecek Diğer Gerekli Bilgiler, Seyahat Bilgileri
 • Araç Plakası

 

El ve Deri Sanatları tarafından yukarıda belirtilen kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ile yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatındaki kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde ve aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir. 

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Teknik servis süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Dış ticaret süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Vize alım sürecinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İşe giriş esnasında yasal yükümlülük gereği muayenelerinin yapılması
 • Yasal yükümlülük gereği yıllık periyodik muayenelerin yapılması
 • Yasal yükümlülük gereği çalışanlara yıllık eğitimler verilmesi
 • Çalışan ve şirket yetkililerine reçete yazılması süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan ve şirket yetkililerinin muayene ve hastaneye sevk süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatındaki kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde ve yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecek ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak El ve Deri Sanatları şirketince silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Sepiciler tarafından elde edilen kişisel veriler, yalnızca işbu aydınlatma metninin ¨Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları¨ başlıklı 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve KVKK ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmalarını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, yurt içinde ve yurt dışında bulunan sertifika kuruluşlarına, avukatlara, mahkemelere, insan kaynakları danışmanlık şirketlerine, noterlere, seyahat acentelerine, yurt içinde ve yurt dışında bulunan konsolosluklara, uçak firmalarına, uzman doktorlara, acil polikliniklere ve diğer iş yaptığımız yahut işbirliği içerisinde bulunduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen (i) açık rıza, (ii) kanunlarda açıkça öngörülme, (iii) sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olma, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (v) veri sorumlusunun meşru menfaati ve (vi) hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine ve KVKK’nın 6. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla, tarafınızca El ve Deri Sanatları’na iletilen sözlü veya yazılı bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişilerin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi www.elvederisanatlari.com web adresinden ulaşabileceğiniz ¨Veri Sahibi Başvuru Formu¨ veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen zorunlu hususları içerir bir başvuru ile aşağıda belirtilen kanallardan birisini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

 • Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 110 Torbalı / İZMİR adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat,
 • halcderivederiurunleri@hs01.kep.tr e-posta adresine iletmek suretiyle,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@elvederisanatlari.com e-posta adresine iletmek suretiyle,

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan diğer usuller ile.

 

El ve Deri Sanatları, başvuru taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen tarife uygulanacaktır.